Change case and trim

Excel change case and trim (promjena veličine slova)

Excel_text_change_case_and_trim_Labo

Ovaj Add-In nudi sličnu funkcionalnost koju posjeduje Word (Change case ili Shift+F3), mogućnost promjene veličine slova nad tekstom u ćelijama. VELIKA, mala i Početno Veliko

Naravno da se to može postići i korištenjem funkcija UPPER, LOWER i PROPER, no ovako je jednostavnije, nije potrebno pisati funkcije i nisu potrebne pomoćne ćelije za smještaj rezultata funkcija.

O formulama ne morate brinuti, one će ostati sačuvane, jer program radi samo s konstantama (slovima tj. tekstom).

UnDo funkcionalnost nije implementirana, pa stoga imajte to na umu pri izvršavanju koda.

Također podržano je i “trimanje” teksta tj. uklanjanje suvišnih razmaka u odabranom tekstu u ćelijama.

Nakon instalacije Add-Ina, pokrenite program pomoću kratice Ctrl+Shift+T (ili Alt+Ctrl+Shift+T).

Raspon nad kojim ćete izvršiti promjenu veličine slova možete odabrati prije pokretanja programa ili unutar polja za označavanje raspona na formi (možete označiti i više raspona držeći tipku Ctrl pri označavanju mišem).

NAPOMENA i upute

Excel_text_change_case_and_trim – Labo.xla