Excel Find All & Replace All

Excel Find All & Replace All

Excel Find All & Replace All

Masovna zamjena pojedinih “Find” znakova sa “Replace” znakovima (Find All & Replace All)

Ako trebate više znakova u nekom listu zamijeniti s nekim drugim znakovima, a da ne trebate to raditi ručno tražeći pojedini znak i zamjenjujući ga s drugim znakom (znak po znak) koristeći Excelovu ugrađenu funkcionalnost Find & Replace, možete koristiti ovaj Add-In.

U formu možete upisati znakove koje želite zamijeniti s navedenim znakovima, a možete ih iz postojećeg raspona na radnom listu uvesti tako da označite raspon sa znakovima i kliknete na Import. Prvi stupac raspona treba sadržavati znakove koje želite pronaći, a drugi stupac znakove s kojima ih želite zamijeniti. Raspon iz kojeg se uvoze podaci može biti širok 2 stupca, a visok najviše 12 redaka.

Nakon što se podaci nalaze u formi u odgovarajućim poljima (Find i Replace), a dok je forma prikazana slobodno označite list na kojem trebate napraviti zamjenu te pokrenite zamjenu pritiskom na OK. Ako trebate izvršiti zamjenu samo u određenom rasponu, a ne na cijelom listu tada prethodno označite taj raspon, inače (ako je samo jedna ćelija označena) će se zamjena odraditi na cijelom listu.

Import data for Find All & Replace All

Nakon instalacije Add-Ina, pokrenite program pomoću kratice Alt+Ctrl+Shift+F.

NAPOMENA i upute

Excel_FindAll_ReplaceAll_ver1.0.xlam