Izračun anuiteta kredita

Excel izračun anuiteta kredita

NAPOMENA i upute

Kredit-Labo.xlsx – tablica prikazuje izračun anuiteta kredita u ovisnosti o kamati, iznosu i broju godina otplate kredita.

 

Excel tečajevi