Excel kalendar

Excel kalendar cjelodnevnih aktivnosti

NAPOMENA i upute

Excel kalendar možete koristiti za evidenciju cjelodnevnih aktivnosti na razini godine. Potrebno je u padajućem izborniku za određeni dan odabrati šifru aktivnosti koja će biti automatski obojena određenom bojom, onako kako je definirano u tablici šifri i boja. Dodatni komentar možete staviti umetanjem komentara (desni klik na ćeliju i New Note ili New Comment). Kalendar je prilagodljiv po pitanju godina i praznika. Praznike za određenu godinu potrebno je ažurirati na listu Praznici.

Budući da sadrži VBA kod, Macro naredbe je potrebno omogućiti. U slučaju dodavanja novih šifri aktivnosti i boja, potrebno je pomoću gumba Refresh osvježiti tablicu kalendara (dodaju se nova pravila u Conditional Formatting). VBA kod (svega nekoliko linija) je prisutan radi dinamičkog prikazivanja vodilica kada se označi određena ćelija u kalendaru te promjene naziva dana u ovisnosti o retku aktivne ćelije.

Meni Excel kalendar služi za planiranje Excel i Power BI tečajeva na nivou godine, nadam se da ćete ga i Vi moći iskoristiti za Vaše planiranje aktivnosti.

Kalendar u Excelu.xlsm

Kalendar u Excelu

Excel kalendar