Excel sheet(s) to PDF(s) converter

Excel sheet(s) to PDF(s) converter

Excel sheet(s) to PDF(s) creator

Izrada .PDF datoteka od odabranih Excel radnih listova (1 list, 1 .PDF datoteka)

Ako često izrađujete .PDF dokumente iz više Excel radnih listova (1 Excel list čini 1 .PDF dokument), ovaj Add-In će vam uštedjeti vrijeme i automatski izraditi .PDF datoteku za svaki označeni radni list (jedan ili više njih grupiranih) ili pak za sve listove koji su vidljivi (nisu sakriveni).

Grupiranje radnih listova možete postići označavanjem jednog lista (klik na oznaku lista), a ostalih uz CTRL ili SHIFT. Za npr. označavanje listova od 1. do 5., možete kliknuti na prvi, a zatim uz SHIFT na oznaku (sheet tab) posljednjeg lista. Za označavanje prvog, trećeg i petog lista npr., možete kliknuti na prvi, a zatim uz CTRL na treći i peti list.

Osim izrade .PDF datoteka od listova aktivne radne bilježnice u Excelu, možete također iz postojećih Excel datoteka koje imate spremljene negdje na disku izraditi .PDF datoteke. Uz odabranu opciju (create .PDF files from workbooks in folder) te odabranu mapu na disku (Browse…), program će od svih Excel datoteka odabrane mape napraviti .PDF datoteke i to za svaki list pojedine datoteke posebnu .PDF datoteku. Uz to će izraditi mape na istoj lokaciji koje će nazvati prema nazivima postojećih Excel datoteka. U svakoj mapi nalazit će se .PDF datoteke koje su nastale od pojedinog radnog lista te Excel datoteke.

Izrada .XLSX datoteka od odabranih Excel radnih listova (1 list, 1 .XLSX datoteka)

Također, sve nabrojano vrijedi i za izradu Excel datoteka (.XLSX) od pojedinačnih radnih listova u pojedinim Excel datotekama (1 list kopira u 1 Excel datoteku).

 

Ako već postoje datoteke jednakog naziva na određenoj lokaciji, program će ih zamijeniti novima bez prethodnog pitanja.

Nakon instalacije Add-Ina, pokrenite program pomoću kratice Alt+Ctrl+Shift+P.

NAPOMENA i upute

Excel sheet(s) to PDF(s) converter_ver1.0.xlam