UnHide All Sheets

Otkrivanje svih listova u radnoj bilježnici Excela

Ako pri korištenju Excelom često u vašim radnim bilježnicama sakrivate više listova, a zatim ih želite sve otkriti odjednom ovaj Add-In vam može pomoći, budući da Excel nema ugrađenu ovu funkcionalnost. Služi za otkrivanje svih listova u aktivnoj radnoj bilježnici pod pretpostavkom da radna bilježnica nije zaštićena (Review, Protect Workbook).

Sakrivanje svih Excel listova

Nakon instalacije Add-Ina, pokrenite program pomoću kratice Alt+Ctrl+Shift+U ili koristite izbornik koji se otvara desnim klikom miša na oznaku nekog lista i odabirom naredbe Unhide All Sheets.

NAPOMENA i upute

UnHide_All_Sheets_Labo.xlam