Excel vizualizacija podataka

Prihvatljive granice-graf

Excel termometar graf

Excel graf-min i MAX-bojanje stupaca

Excel graf-obojene labele na x osi

Excel Box Plot chart

Excel vizualizacija podataka     Excel vizualizacija podataka

Excel Gantogram

Excel vizualizacija podataka

Excel Conditional Formatting-boja prema brojčanim razredima

Opis

Excel Grafovi, Dashboardi, Conditional Formatting, Sparklines i ostale tehnike vizualizacije podataka u Excelu bit će prikazane na ovom tečaju uz rad na mnoštvu primjera.

Trajanje

2 dana (16 šk. sati)

Predavač

Dražen Hanžić

Excel vizualizacija podataka

Cilj

Naučiti koristiti Excel alate za vizualizaciju podataka u svrhu što jasnije i kvalitetnije prezentacije. Na primjerima shvatiti fleksibilnost grafova te naučiti izrađivati “nove” vrste grafova koje ne postoje u kolekciji predefiniranih grafova. Naučiti izraditi Dashboard te upoznati ostale prezentacijske alate uz prikaz situacija u kojima ih je poželjno koristiti.

Polaznici

Tečaj je namijenjen polaznicima koji se koriste Excelom na naprednoj razini, a željeli bi naučiti što učinkovitije i jasnije vizualno prezentirati podatke.

Napomena

Preduvjet za pohađanje tečaja je usvojena materija s tečaja Excel napredni te iskustvo u svakodnevnom radu s Excelom.

Sadržaj

Upoznavanje s prezentacijskim alatima u Excelu

 • Grafovi, Conditional Formatting, Sparklines, SmartArt i Shapes
 • Formule i funkcije (uz određene znakove i fontove, npr. Wingdings)

Conditional Formatting – zanimljivi primjeri vizualizacije podataka

Grafovi

 • Što se želi poručiti grafom i kada koristiti graf?
 • Najčešći tipovi grafova i koje vrste grafova ne koristiti
 • Vizualno atraktivna prezentacija i korištenje boja u grafovima
 • Izrada predložaka korisničkih grafova

Izrada grafova

 • SERIES formula – mehanizam prikaza podataka u grafu
 • Osnove izrade grafova i prilagodba grafova
 • Napredni rad s grafovima (raspored podataka, primarna i sekundarna os i dr.)
 • Izrada “novih” vrsta grafova kombinacijom različitih tehnika (Bullet i Waterfall)
 • Upotreba grafičkih elemenata u grafovima (Clip Art i Shapes)

Grafovi za često korištene namjene

 • Grafovi koji prikazuju trend, razliku, relacije, za analizu dionica i dr.

Izrada interaktivnih grafova (dinamičkih grafova)

 • Korištenje dinamičkih raspona u grafovima – Imena (Defined Names) i Tables
 • INDEX, MATCH, VLOOKUP, CHOOSE i OFFSET – određivanje raspona i pronalaženje vrijednosti
 • Upotreba kontrola (Forms alati – check box, drop down) ili Data Validation listi za interakciju s korisnikom
 • VBA – uz malu pomoć VBA moguće je znatno olakšati interaktivnost (primjeri)

Izrada Dashboarda (cjeloviti primjer)

 • Što je to Dashboard?
 • Priprema podataka (3 razine podataka)
 • Principi dizajniranja (dobar i loš dizajn, raspored elemenata i dr.) i prezentacija

Eksport grafova (u Word ili PowerPoint)

 • Copy, Paste, Paste as Link, Copy as Picture, PNG, GIF, JPG, PDF i HTML

Način učenja

Predavanje o navedenim temama te rješavanje primjera uz dodatna pojašnjenja i savjete.