Excel za menadžere

Opis

Jednodnevni, intenzivni tečaj Excela za menadžere koji se sastoji od demonstracijskog dijela i rada na računalu. Spoznajte mogućnosti Excela i naučite bitne funkcionalnosti na jednostavan način. Upoznajte neke korisne funkcije (SUMIFS, COUNTIFS, VLOOKUP i dr.), naučite koristiti Tablice (Tables), Advanced Filter i Pivot tablice te analizirajte podatke s lakoćom.

Ukratko: pregled mogućnosti Excela i upoznavanje funkcionalnosti koje bi svaki menadžer trebao poznavati.

Trajanje

1 dan (8 šk. sati).

Predavač

Dražen Hanžić

Excel za menadžere

Cilj

Upoznati mogućnosti Excela kao analitičkog i prezentacijskog alata te dodatne mogućnosti koje pruža kao razvojna platforma u kombinaciji s VBA programskim jezikom. Naučiti bitne principe rada s formulama, nekim korisnim funkcijama i listama podataka. Naučiti koristiti moćne funkcionalnosti za analizu (Pivot tablice) i prikaz podataka na jednostavan način pri izradi ad hoc izvješća.

Polaznici

Tečaj je namijenjen menadžerima koji u svom radu povremeno koriste Excel, a žele prije svega upoznati mogućnosti Excela i naučiti koristiti određene funkcionalnosti.

Sadržaj

Koliko je razvijena svijest o moći ovog alata kojeg svatko posjeduje na svom radnom stolu?

Kada koristiti Excel i kako ga pravilno koristiti?

Kako smanjiti rizike pri korištenju Excela kao poslovnog alata?

Što su to dashboardi?

Power Pivot, Power Query i Power BI ukratko te ponešto o suživotu Excela i “vanjskog svijeta”

Upoznavanje “skrivenih” mogućnosti Excela kao moćne razvojne platforme za izradu automatiziranih aplikacija za izvješćivanje i dr. pomoću VBA (Visual Basic for Applications)

Prezentacija mogućnosti Excela i prikaz nekih gotovih rješenja

Utvrđivanje temeljnih znanja pri radu s Excelom (rad s radnim listovima, tipovi podataka, formule, tipka F4 i vrste adresa u formulama i dr.)

Što su datumi i kako ih koristiti pri izračunima?

Funkcije

  • Funkcije uvjetnog sumiranja i brojanja podataka (SUMIFS i COUNTIFS)
  • Logičke funkcije (savjeti i opcije pri postavljanju uvjeta)
  • Funkcije za rad s datumima i vremenima (rad na projektima)
  • Funkcije za pretraživanje i spajanje podataka (VLOOKUP)

Validacija podataka (Data Validation)

Vizualna prezentacija podataka uz korištenje uvjetnog oblikovanja (Conditional Formatting)

Vrste grafova i njihova izrada (osnove).

Rad s korisnički definiranim pogledima na izvještaj (Custom Views)

Prikaz strukture kalkulacijskog modela ili izvještaja sa željenom razinom detalja (Outlining)

Analiza podataka u listama i prikaz sumarnih izvješća u trenu

  • Filtriranje i sortiranje podataka te napredno filtriranje (Advanced Filter)
  • Rad s Tablicama (Tables) – prednosti i mane
  • Funkcije međuzbroja nad filtriranim podacima (primjena SUBTOTAL funkcije)
  • Pivot tablice (najmoćniji analitički alat) i Pivot grafovi

Korištenje Slicera i pogleda u Pivot tablicama za izradu funkcionalnih izvješća

Način učenja

Prezentacija mogućnosti Excela uz predavanje o navedenim temama te rješavanje primjera uz dodatna pojašnjenja i savjete.