Otplatni plan kredita u Excelu

Otplatni plan kredita u Excelu – primjer korištenja online inačice Excela za izračun otplatnog plana kredita.

Parametri se unose u zelenim ćelijama.