DAX napredni tečaj

Bit će u ponudi tijekom 2024. g.

Konačan popis tema za DAX napredni tečaj (Power BI napredni) bit će objavljen naknadno. Nabrojane su okvirne teme.

Power BI tečajeve održavamo i ONLINE uživo!

DAX napredni tečaj bit će u ponudi i kao otvoreni tečaj (polaznici iz različitih tvrtki), namijenjen svakome tko je zainteresiran naučiti raditi s Power BI alatima.

Ako se održava unutar tvrtke, trajanje naprednog DAX tečaja može se prilagoditi polaznicima tvrtke. Tečaj može trajati 3 dana (preporuka), ali može i 2 dana.

DAX napredni tečaj koncipiran je kao 3-dnevni tečaj za polaznike koji u svakodnevnom radu koriste DAX u Power BI Desktop alatu ili u Power Pivot alatu u Excelu.

U radu će se koristiti alati Power BI Desktop i Excel za rad na primjerima.

Opis

Ako ste analitičar koji prije analize podataka želi izraditi podatkovni model iz više tablica uz dobro razumijevanje modela i relacija, a zatim su Vam potrebne i složene kalkulacije koje želite koristiti u Power BI Desktop alatu ili u Power Pivot tablicama onda je ovo tečaj za Vas.

Napomene vezane uz instalaciju potrebnih aplikacija:

Power BI Desktop aplikacija nudi sve nabrojane mogućnosti upakirane u jedinstveno sučelje, korištenje je besplatno, a intenzivne dorade aplikacije trenutno se događaju mjesečno pa je poželjno imati instaliranu najnoviju inačicu aplikacije.

Zbog primjera koji će se nalaziti u Excel datotekama, potrebno je imati instalirane Power Query i Power Pivot dodatkeInačica Excela treba biti barem 2016, a preporuka je da bude Excel 365.

Ako je instalirana inačica Excela 64-bitna (preporuka za velike količine podataka, više desetaka milijuna redaka), neka i Power BI Desktop bude 64-bitan, a ako je Excel 32-bitan neka i Power BI Desktop bude 32-bitan. Provjera u Excelu 2016 – Account, About Excel i na vrhu ekrana piše 32-bit ili 64-bit.

Trajanje

3 dana (24 šk. sata)

Predavač

Dražen Hanžić

DAX napredni tečaj

Cilj

Polaznici će naučiti izrađivati modele podataka i upoznati najbolje prakse pri modeliranju podataka što je uvjet za jednostavniju izradu kalkulacija (Measures). Upoznat će i napredne DAX formule koje se koriste u praksi pri rješavanju poslovnih zadataka, bitne koncepte vezane uz propagaciju filtera i relacije te kako utječu na izračun formula. Također će upoznati i mogućnosti DAX jezika za pisanje upita koji se koriste u izradi složenih kalkulacija (DAX Queries).

Polaznici

Tečaj je namijenjen analitičarima koji poznaju osnove DAX jezika, koriste ga u radu i izrađuju jednostavne kalkulacije, a željeli bi unaprijediti znanje te na složenim primjerima upoznati dodatne DAX funkcije i pisati složene formule uz razumijevanje bitnih koncepata.

Napomena

Preduvjet za pohađanje DAX naprednog tečaja je iskustvo u radu s Power BI alatom (Power Pivot) te poznavanje osnova DAX formula i razumijevanje osnova modela podataka. Poželjno je da su polaznici završili Power BI tečaj.
Potrebno je imati instaliranu Power BI Desktop aplikaciju i barem Excel 2016 (uz Power Pivot i Power Query), a poželjno Excel za Microsoft 365.

Sadržaj

1. Modeliranje podataka

Uloga Power Query alata u modeliranju podataka

Kako pravilno izrađen model pomaže pri pisanju DAX formula?

Uvod u modeliranje podataka i koncepti bitni za DAX

 • Podatkovne i dimenzijske tablice (Fact i Dimension)
 • Star i Snowflake shema, relacije, Cardinality, Cross filter smjer, hijerarhije i dr.

Relacije u modelu podataka

 • 1 to Many – najčešća i najbrža relacija
 • Many to Many – kada je koristiti?
 • Bidirectional relationship – kada je koristiti, zamke koje krije i postoji li zamjena?
 • Disconnected Tables – kada koristiti tablice koje nisu povezane relacijama?

Filtriranje (Filtering i Cross Filtering)

Tipovi modela

 • Star shema
 • Snowflake shema
 • Modeli s Bridge tablicama

Korištenje više Fact tablica

Rad s datumima i vremenom

Dimenzijske tablice

 • Sporo mijenjajuće dimenzije (Slowly changing dimensions)
 • Brzo mijenjajuće dimenzije (Rapidly changing dimensions)

Rad s različitom granulacijom podataka

Kada koristiti DAX, a kada M?

Najbolje prakse pri modeliranju podataka

Napredno modeliranje podataka

Row-Level Security – dodjela prava za pregled određenih podataka u izvješću

 • Što znači RLS u modeliranju podataka?
 • Izrada rola u Power BI Desktopu i dodjela rola u Power BI Servisu
 • Implementacija statičkog i dinamičkog RLS
 • SWITCH i Calculation groups

Direct Query i Composite modeli

2. DAX – izrada kalkulacija (Measures)

Prečaci tipkovnicom pri pisanju DAX formula

Measures

 • Additive Measures
 • Non-additive Measures
 • Semi-additive Measures

DAX Lineage

Filter Context i Row Context – detaljno objašnjenje

 • Iteratori – Row Context
 • Expanded Tables – Filter Context
 • Promjena Contexta upotrebom DAX funkcija (ALL i filteri u CALCULATE)
 • Context Transition – bitan koncept za napredne kalkulacije

Filtriranje u DAX-u

 • Jednostavni filteri (Boolean)
 • Tablice kao filteri
 • Extended columns (Virtual columns)

CALCULATE – najvažnija DAX funkcija – detaljan uvid u primjenu

 • Korištenje funkcije uz jednostavne logičke izraze za filtere nad stupcima
 • Napredno korištenje uz tablice kao filtere
 • CALCULATETABLE – kada je koristimo?
 • Detaljno upoznavanje najpopularnije DAX funkcije na primjerima

X funkcije (Iteratori) – kada ih koristiti?

 • SUMX – detaljno objašnjenje slučajeva kada se koristi
 • AVERAGEX
 • Ugniježđeni iteratori
 • EARLIER i EARLIEST
 • Debugging – testiranje formula

DAX funkcije (po kategorijama)

Filtriranje korištenjem Measures

 • Jednostavno filtriranje
 • Sumarne tablice i Measures – SUMMARIZE i GROUPBY

Time Intelligence

 • Tablica kalendara i Time Intelligence funkcije
 • Tehnike testiranja i otkrivanja grešaka (Debugging) – Measures i Calculated Tables

DAX Queries

 • Izrada Calculated table
 • EVALUATE, SUMMARIZE, GROUPBY, ADDCOLUMNS, SUMMARIZECOLUMNS i dr.
 • INTERSECT, EXCEPT i UNION
 • Korištenje virtualnih tablica u Measures

Korištenje varijabli u DAX formulama (VAR)

 • Pojednostavljenje formula i poboljšanje performansi

Izrada cjelovitog modela uz pripadajuće kalkulacije i vizualizaciju

Način učenja

Prikaz mogućnosti DAX funkcija u Power BI Desktop aplikaciji i Power Pivotu uz rad na primjerima.