Izrada Excel aplikacija

Usluge i rješenja koje pružamo temelje se na MS Office razvojnoj platformi i to posebice na Excel aplikaciji i VBA (Visual Basic for Applications) programskom jeziku te self-service” BI alatima kao što su Power Pivot, Power Query, Power BI Desktop te Power BI.

Pri rješavanju poslovnih zahtjeva po potrebi se oslanjamo i na ostale članove MS Office proizvoda, MS Word, MS Outlook, MS Access te na baze podataka, npr. SQL Server i Oracle.

Budući da se vrlo često gotovo svaki poslovni zadatak može riješiti pomoću spomenutih alata, oni su idealan izbor za brzi razvoj rješenja. Ako takvo rješenje u potpunosti ne može trajno zadovoljiti određenu poslovnu potrebu (zbog npr. povećanih zahtjeva za višekorisničkim radom…), tada je ono obično korisno barem kao privremeno rješenje koje rješava prethodno definirane poslovne zahtjeve (“pilot rješenje”) i služi kao priprema za neko trajno rješenje za koje su potrebni veći materijalni i ljudski resursi.

Excel je zbog svoje univerzalnosti, odličnih analitičkih i prezentacijskih mogućnosti postao standard među uredskim aplikacijama te se nalazi gotovo na svakom radnom stolu. To ga čini još primamljivijim za razvoj aplikacija, jer nisu potrebne nikakve dodatne instalacije softwarea, a uz poznato korisničko okruženje i sučelje, potrebna edukacija za korištenje takve vrste aplikacija svedena je na najmanju moguću mjeru.

S obzirom na prilično veliku postojeću bazu rješenja, postoji mogućnost da Vaš poslovni zadatak bude riješen u relativno kratkom roku uz prihvatljivu cijenu, jer možda smo nešto slično već radili.

Spremni smo na poslovnu suradnju s tvrtkama iz različitih djelatnosti.

Ako imate poslovni zahtjev kojeg želite kvalitetno riješiti, mi smo tu kako bismo uz Vaše sugestije došli do željenog rješenja.

Izradom Excel aplikacije možete ostvariti znatne uštede u raznim poslovnim procesima i doprinijeti točnosti podataka.

Kako biste dobili predodžbu o mogućim rješenjima temeljenim na Excel razvojnoj platformi, u nastavku su navedena neka tipična:

 • Izrada Excel aplikacija – cjelovite aplikacije različitih namjena s korisničkim sučeljem koje ima implementiran Ribbon (traka s alatima)
 • Izrada automatiziranih izvješća, grafova, Pivot tablica i dr.
 • Izrada Dashboarda (vizualizacija ključnih podataka za menadžment poduzeća na jednom mjestu)
 • Add-Ins  – univerzalni dodaci za Excel (npr. izrada više tablica od jedne glavne prema zadanim uvjetima te objedinjavanje tih distribuiranih tablica nakon popunjenja podacima, pretvaranje svih malih slova u velika, čišćenje podataka, npr. uklanjanje suvišnih razmaka u podacima, izrada tablice sadržaja…)
 • Izrada Excel Power Pivot modela i sustava za analizu podataka i izradu izvješća
 • Dohvat, čišćenje i transformacija podataka iz različitih izvora pomoću alata Power Query
 • Automatizacija postupaka bilo koje vrste (svakodnevni zadaci koji se odrađuju ručno)
 • Modeliranje (kontroling, financije…izrada kalkulacijskih modela)
 • Izrada specifičnih Excel funkcija (dodatak paleti postojećih funkcija u Excelu)
 • Spajanje na vanjske baze podataka (SQL Server, Oracle, Access…) te manipulacija nad dobavljenim podacima
 • Izrada zbrojnih naloga za plaćanje (HUB3 obrazac), knjiženja računa u druge sustave, izrada izvještaja (najčešće na temelju podataka dobavljenih iz vanjskih sustava)
 • Outlook (ili Lotus Notes) u kombinaciji s Excelom – alat za slanje personaliziranih mailova primateljima navedenih u Excel tablici s popisom datoteka koje trebaju primiti (svatko npr. dobiva različiti privitak), manipulaciju ili spremanje privitaka (attachmenta) iz mail klijenta prema određenom uvjetu
 • Project Management – izrada predložaka za upravljanje projektima i alata za praćenje izvršenja projekata
 • Rješenje za izradu ponuda, izdavanje računa i odobrenja
 • Izrada rješenja za različite namjene (alati za prikupljanje podataka s više lokacija, njihovo objedinjavanje, tablice za izračun dnevnica zaposlenika…)
 • Izrada složenih formula (za neka rješenja nije potrebno programiranje, već se kombinacijom različitih funkcija u formulama mogu dobiti tražena rješenja)
 • Obrada tekstualnih datoteka (manipulacije nad podacima i pretvorbe u različite formate prema potrebama)

Napomena: Nakon isporuke aplikacije klijentu, Labo d.o.o. zadržava sva prava na programski kod i on je intelektualno vlasništvo tvrtke. Programski kod moguće je otkupiti prema prethodno dogovorenim uvjetima između klijenta i Labo d.o.o.