Izrada Word aplikacija

Primjer Word VBA aplikacije

Na slici ispod prikazan je primjer Word VBA aplikacije.
Aplikacija se sastoji od prilično složenog obrasca na više stranica (Form Fields polja) u koji se upisuju podaci o pacijentima, a zatim se ti podaci s određenih pozicija prebacuju u poslovni sustav. Aplikacija ima Ribbon na kojem se nalaze alati za pokretanje određenih naredbi. Ova aplikacija je bazirana na Wordu kao razvojnoj platformi i VBA kodu.
U praksi često postoji potreba za izradu Word rješenja koja su kombinacija Excela i Worda, a ponekad i Outlooka.

Primjer Word VBA aplikacije

 

Ukratko o Word VBA aplikacijama

Word u poslovnim krugovima obično nije tako popularan kao Excel (naravno, u nekima je popularniji od Excela) i često ga se smatra aplikacijom koju svatko može samostalno savladati bez potrebe za nekom posebnom edukacijom no Word je također aplikacija koja nudi mogućnost automatizacije pomoću VBA (Visual Basic for Applications) uz koju se otvaraju mogućnosti za brojne poslovne primjene.

Word nije predviđen za izradu kalkulacija, tablica i analize, mada se i u Wordu mogu koristiti tablice i raditi izračuni. No Word ima moćne alate za pisanje, prijelom i oblikovanje teksta, za izradu obrazaca i dr. što Excel nema pa se tako te dvije aplikacije često nadopunjuju.

U praksi se često događa da podatke iz Word dokumenata treba uvesti u Excel i prikazati ih u tabličnoj strukturi kako bi se podaci mogli analizirati. Ti podaci se u Wordu mogu nalaziti u ćelijama tablica, mogu biti označeni knjiškim oznakama (Bookmarks), mogu biti u poljima (Form Fields ili Content Controls) i treba ih dovući u Excel.

Ponekad se pojavi i obrnuta potreba, da se iz podataka u Excel tablicama automatski generiraju Word dokumenti. Ti dokumenti mogu biti zaista vrlo složeni, a kombinacijom Excela i Worda uz pomoć VBA mogućnosti su praktički neograničene (npr. Automatizirana izrada ugovora u Wordu). U Excelu se mogu nalaziti podaci, pomoću formula se može postaviti logika za punjenje Word dokumenata, a pomoću VBA se sve to može automatizirati tako da se proces odrađuje pritiskom na gumb.

Takvi automatizirani procesi mogu zamijeniti ručni rad, uštedjeti jako puno vremena i doprinijeti točnosti podataka u dokumentima koji se izrađuju ili u tablicama u kojima se prikupljaju.

Kako biste dobili predodžbu o mogućim rješenjima temeljenim na Word razvojnoj platformi, u nastavku su navedena neka tipična:

  • Izrada automatiziranih obrazaca za popunjavanje (Bookmarks, Form Fields, Content Controls i dr.)
  • Automatizirana izrada dokumenata iz podataka u Excel tablicama (npr. izrada ugovora)
  • Prikupljanje podataka iz Word dokumenata (obrazaca) u Excel tablice za daljnju analizu

Naravno, primjene su brojne, ovo su tek neki tipični primjeri. Ako imate proces koji se odnosi na Word aplikaciju i željeli biste ga automatizirati, slobodno nam se obratite.

Ako pak želite naučiti koristiti Word na naprednom nivou, u ponudi imamo Word napredni tečaj.

Napomena: Nakon isporuke aplikacije klijentu, Labo d.o.o. zadržava sva prava na programski kod i on je intelektualno vlasništvo tvrtke. Programski kod moguće je otkupiti prema prethodno dogovorenim uvjetima između klijenta i Labo d.o.o.