Primjeri Excel rješenja

Industrije za koje smo radili rješenja

  • Proizvodnja
  • Bankarstvo
  • Farmaceutika (veledrogerija)
  • Ljekarništvo
  • Roba široke potrošnje, distribucija (FMCG)
  • Internet marketing
  • Izdavaštvo
  • Cementi i betoni
  • Telekomunikacije
  • Psihologija – selekcija i procjena zadovoljstva zaposlenika (Upitnik 360)

Primjeri sučelja u Excelu (GUI)

Excel Dashboard

Gantogram u Excelu

 

Primjeri poslovnih Excel rješenja

U nastavku su navedeni neki primjeri Excel rješenja koja se koriste u poslovnom okruženju.

Većinu rješenja odlikuje potpuna automatizacija i jednostavnost korištenja. Za korištenje nije potrebno biti ekspert u nekoj od aplikacija, dovoljno je poznavati osnove korištenja Windows aplikacija.

Korisničko sučelje je izvedeno po uzoru na MS Office aplikacije s prilagođenim izbornicima, alatnim trakama (Ribbon) ili kontrolama na samom Excel listu.

Aplikacije ostvaruju iznimnu uštedu u vremenu, temeljene su na postojećim alatima s korisnikovog radnog stola (MS Office) i lako se nadograđuju po pitanju dodatne funkcionalnosti.

Automatizirana izrada ugovora (i drugih vrsta dokumenata)

Aplikacija koja se sastoji od Excel Add-ina (programski kod), Excel predloška i Word predložaka ugovora. Podaci o kreditnim aplikacijama klijenata prikupljaju se u Excel predlošku, takvi predlošci se zatim objedinjavaju i izrađuje se baza potrebnih podataka za izradu ugovora. Excel predložak služi za definiranje postavki i pravila na osnovi kojih se pune Word predlošci (ugovori). Pravila mogu biti vrlo kompleksna, a izražavaju se Excel formulama tako da korisnici mogu u potpunosti prilagoditi rad aplikacije. Aplikacija postiže velike uštede u vremenu potrebnom za izradu ugovora u odnosu na ručnu izradu ugovora.

Tehnički opis: Excel i Word VBA

Izrada Gantograma u Excelu (Gantt chart)

Za potrebe izrade poslovnog plana razvijen je alat za crtanje gantograma u Excelu. Boje stupaca korisnik može prilagoditi prema potrebi.

Tehnički opis: Excel, VBA, Conditional Formatting

Izrada PowerPivot modela za analizu podataka i izradu izvješća (ProMDM)

PowerPivot model

ProMDM je sustav za centralizirano upravljanje i nadzor nad mobilnim uređajima u korporacijama (Professional Mobile Device Management – više na promdm.com).

Excel PowerPivot model razvijen je za potrebe analiziranja podataka o korisnicima, mobilnim uređajima, instaliranim aplikacijama i dr. Sustav za analizu i prikaz izvješća temeljen je na podacima koji se nalaze u SQL Server bazi, PowerPivot modelu i Pivot tabelama te Slicerima za jednostavnu analizu podataka.

Tehnički opis: Excel, VBA, SQL Server, PowerPivot, Pivot tables

Izrada Excel dashboarda

Excel dashboard za prikaz klikova i konverzija s web stranica. Podaci za svaki mjesec se uvoze iz .csv datoteka, a korisnici dobivaju grafički prikaz za odabrani mjesec.

Tehnički opis: Excel, VBA

Povezivanje informacijskih sustava Eskulap 2000 i 4D Wand (za Ljekarne)

Excel aplikacija za izradu tekstualnih (.csv) datoteka od podataka iz izvještaja u Eskulap 2000 sustavu. Datoteke se izrađuju prema zadanoj strukturi potrebnoj za uvoz u 4D Wand poslovno informacijski sustav. Tako ova dva sustava mogu razmjenjivati podatke što znatno doprinosi uštedi u vremenu u odnosu na ručno prepisivanje podataka iz jednog sustava u drugi.
Rješenje je pogodno za računovodstvene servise kojima su klijenti ljekarne, a može se prilagoditi tako da se podaci mogu razmjenjivati između bilo koja dva sustava.
Dokumenti koji se razmjenjuju su: izlazni računi (IRA), ulazni računi (URA), primke, međuskladišnice i dr.

Tehnički opis: Excel, VBA

Izračun plaća izaslanih radnika – detašmana (model za radnike koji rade u Austriji)

Excel model za kompleksan izračun plaća radnika koji rade u inozemstvu. Aplikacija se može prilagoditi specifičnim potrebama klijenta, a pruža iznimnu uštedu u vremenu u odnosu na ručni izračun (neto u bruto, porezi, prirezi, osobni odbitak i dr.)

Tehnički opis: Excel, Oracle baza, ADO, RibbonX, VBA

Plaćanje računa iz Eskulapa zbrojnim nalogom (Excel zbrojni nalog za plaćanje – HUB3 obrazac)

Excel aplikacija za plaćanje ulaznih računa koji se nalaze u Eskulap 2000 ljekarničkom poslovnom sustavu. Aplikacija se prodaje kao gotov proizvod. Pogledajte detalje o mogućnostima aplikacije i cijenu.
Aplikacija se spaja na Oracle bazu, povlači podatke potrebne za plaćanje te izrađuje zbrojni nalog kojim se može odraditi plaćanje putem internet bankarstva.
Računi su sortirani po prioritetu plaćanja, a nakon obavljenog plaćanja, podaci o plaćenim računima se evidentiraju u Eskulapu 2000.
Aplikacija podržava i rad s odobrenjima (oduzimanje odobrenja od računa te ispis specifikacije)

Tehnički opis: Excel, Oracle baza, ADO, RibbonX, VBA

Plaćanje plaća, honorara i autorskih ugovora zbrojnim nalogom (Excel zbrojni nalog za plaćanje – HUB3 obrazac)

Aplikacija je temeljena na zbrojnom nalogu, a moguće ju je prilagoditi bilo kojem poslovnom sustavu iz kojeg se mogu povući potrebni podaci za plaćanje.
Radi svoje jednostavnosti i prilagodljivosti pogodna je za sve vrste masovnih plaćanja koja se rade učestalo. Plaćanja zbrojnim nalogom moguća su pravnim osobama na njihove transakcijske račune kao i fizičkim osobama na njihove žiro račune (autorski ugovor i ugovor o djelu).

Tehnički opis: Excel, izvor podataka koji sadrži potrebne podatke za plaćanje, ADO, RibbonX, VBA

Eksport ulaznih podataka (input ćelija) iz Excel modela te import u novu verziju modela

Pri dizajniranju modela ili Excel aplikacija bilo koje vrste, često se pojavljuje problem: što napraviti s postojećim ulaznim podacima koji su prisutni u modelu, a došlo je vrijeme za nadogradnju na novu verziju modela?
U konkretnom slučaju radilo se o vrlo kompleksnom investicijskom (financijskom) modelu koji je razvijan i testiran nekoliko godina te je namijenjen za komercijalnu upotrebu. Budući da model potencijalno može sadržavati na tisuće ulaznih parametara (input ćelije), poželjno bi bilo korisniku modela omogućiti da sačuva prethodne inpute (eksport), izvrši nadogradnju na novu verziju te napravi import inputa u novu verziju modela. Također, korisnik može raditi različite scenarije i eksportirati ih te kasnije importirati u model, a može i razmjenjivati scenarije s kolegama.
Zadatak na prvi pogled izgleda prilično jednostavan, no kad se uđe u srž problema, stvari se počinju komplicirati.
Ovaj Add-In rješava navedenu problematiku.

Tehnički opis: Excel Add-In, VBA

Upitnik 360 (procjena zadovoljstva zaposlenika)

Prema kompleksnoj matrici odnosa između procjenjivača i procjenjivanih osoba, ova Excel aplikacija omogućava punjenje upitnika odgovarajućim setom podataka (jedinstvenim za svaki upitnik), slanje takvih jedinstvenih upitnika mailom na sve procjenjivače (i više od stotinu njih) te naknadno objedinjavanje rezultata upitnika u bazu radi daljnje analize. Aplikacija je vrlo fleksibilna po pitanju broja pitanja u upitnicima kao i broja procjenjivača odnosno procjenjivanih osoba te ostvaruje enormne uštede u vremenu u odnosu na manualni postupak.
Masovno slanje mailova (privitaka) iz Excela automatizacijom Outlooka i neke druge funkcionalnost koje ova aplikacija ima ugrađene možete kupiti na našim stranicama.

Tehnički opis: Excel, Outlook, VBA

Računi, ponude, storno računa i odobrenja

Vrlo korisna Excel aplikacija pogodna za manja poduzeća koja se bave uslužnom djelatnošću, a služi za izdavanje računa i ponuda, storno računa i izradu odobrenja prema kupcima. Većinu toga aplikacija odrađuje formulama i definiranim imenima (Defined Names) no zbog kompleksnosti uvjeta vezanih uz odobrenja, potrebna je složenija logika uz složene formule i nešto VBA za spremanje datoteka u .pdf formatu sa željenim nazivom datoteke te za izradu odobrenja na posebnom listu.

Tehnički opis: Excel, formule, imena (Defined Names), VBA

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika (FINA GFI-POD)

Excel aplikacija koja se spaja na Access bazu u kojoj se nalaze godišnji financijski podaci za cca 90000 poduzeća te izrađuje izvještaje za odabrano poduzeće (bilanca, račun dobiti i gubitka…)

Izvještaj je moguće dobiti u nekom od željenih formata – .xls, .html, .pdf.

Moguća je i masovna izrada izvještaja za određeni broj poduzeća prema zadanim uvjetima (npr. sva poduzeća s godišnjim prometom većim od nekog iznosa…)

Također, moguće je povezati izvještaje s nekim drugim izvještajima za analizu i procjenu rizičnosti klijenta (određivanje rejtinga…), tj. mapirati odgovarajuća polja iz jednog izvještaja u drugi te generirati izvještaje po poduzeću.

Tehnički opis: Excel, Access, VBA

Prodajni izvještaji za menadžment

Iz sustava (SAP) automatizmom se dohvaćaju podaci o prodajnim rezultatima te dugovanjima komitenata i potraživanjima od njih.

Aplikacija izrađuje izvještaje o prodaji te ukupnim potraživanjima i dugovanjima na dan, podijeljenim po poslovnim područjima i geografskim lokacijama. Uz izvještaje, obiluje i mnoštvom korisnih grafova koji prikazuju trenutno stanje i trendove.

Tehnički opis: Excel, .txt ili .xls datoteke kao izvor podataka za obradu, VBA

Univerzalni alat za objedinjavanje više istovrsnih tabela u jednu

Budući da u korporacijama često dolazi do potrebe distribuiranja tabela jednake strukture na više korisnika ili više grupa korisnika radi prikupljanja određenih podataka te zatim objedinjavanja prikupljenih podataka u jednoj tabeli, razvijen je ovaj univerzalni alat.

Struktura tabele je proizvoljna i sadrži polje (npr. imena korisnika, nazivi podružnica i sl.) po kojem se filtriraju tabele i zatim distribuiraju prema korisnicima te se takve popunjene tabele s prikupljenim podacima objedinjavaju u jednoj tabeli spremnoj za daljnju obradu.

Aplikacija radi vrlo brzo, a glavna prednost je što može raditi s velikim brojem datoteka (tabela) jednako učinkovito kao i s malim.

Tehnički opis: Excel Add-In, VBA

Masovno slanje elektronske pošte s privitcima (attachments)

Alat koji u tabelarnoj strukturi omogućava pripremu potrebnih podataka za slanje mailova na mnoštvo osoba. Obično u takvim pismima postoji nepromjenjiv i promjenjiv dio teksta. Subject i glavnina body texta su obično nepromjenjivi, dok je dio body texta promjenjiv, kao i privitak, ovisno o primatelju na kojeg se šalje.

Pomoću formula se u tabeli izrađuju relacije između primatelja i npr. datoteka koje se na njih šalju tako da svaki primatelj dobije datoteku koja je njemu namijenjena. Alat je vrlo prilagodljiv i stoga primjenjiv u bilo kojoj sličnoj poslovnoj situaciji.

Tehnički opis: Excel, Lotus Notes mail klijent ili Outlook mail klijent, VBA

Aplikacija za izradu obrazaca (npr. nalozi za isplatu i knjiženje kredita, overdrafta, garancija, akreditiva…)

Vrlo prilagodljiva aplikacija za izradu bilo kakve vrste obrazaca koji služe za prikupljanje unesenih podataka u tabelarnoj formi, njihov ispis ili prosljeđivanje. Na listu se po vertikali definiraju potrebna polja koje će sadržavati svaki obrazac, definiraju se stilovi koji opisuju izgled polja, a po horizontali se definiraju vrste obrazaca za različite namjene. Polja koja se trebaju pojaviti na određenom obrascu označavaju se s “x”. Na taj način u obrascu se vrlo lako mogu učiniti eventualne željene promjene na listu za administraciju obrazaca. Na listu za korištenje postoji forma putem koje se odabire željeni obrazac, a aplikacija automatski iscrtava polja odabranog obrasca.

Tehnički opis: Excel, VBA